پوران:‌ عروسی (ترانه فیلم)

عروسی
شعر: نوذر پرنگ
آهنگ: عطاالله خُرم
خواننده: پوران
ترانه فیلم: قانون زندگی

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *