رامش: فلفل نبین چه ریزه! (ترانه فیلم)

فلفل نبین چه ریزه!
شعر: [جعفر] پورهاشمی
آهنگ: [جعفر] پور هاشمی
خواننده: رامش
ترانه فیلم: خشم کولی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!