رامش: زنگ مدرسه

رامش زنگ مدرسه

زنگ مدرسه
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: سلیمان اکبری
خواننده: رامش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!