عارف: پلنگ کوهستان (ترانه فیلم)

پلنگ کوهستان
شعر: [جعفر] پورهاشمی
آهنگ: همایون خرم
خواننده: عارف
ترانه فیلم: دالاهو

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!