ویگن: ترانه‌ من

ترانه‌ من
شعر: [هدایت‌الله] نیرسینا
آهنگ: عباس شاپوری
خواننده: ویگن
(این ترانه «پوران» هم خوانده است. آنجا نام ترانه‌سرا را «پرویز خطیبی» نوشته‌اند!) [+]