عارف: نقش تو

عارف نقش تو

نقش تو
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: زاون [اوهانیان]
خواننده: عارف

می‌کِشم من نقشِ تو را ای چهره‌ی فریبا
بر دیده‌ات چو می‌نگرم ریزد از آن تمنا
سیمای تو ربورده دلم، محو توام سراپا
آتش زند به جان من آن آتشین نگاهت
سازد سیه جهان من چشمان دل‌سیاهت

آشفته‌تر از نسیم اگر زلف تو را کشیدم
آشفته‌ام چون موی تو، کز تو وفا ندیده‌ام
دل بسته‌ام به مهر تو، وز دیگران بُریده‌ام

* * *