عارف: مستم مستم (ترانه فیلم)

عارف مستم مستم

مستم،‌ مستم
(نگذار بمیرم)
شعر: امان منطقی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: عارف
ترانه فیلم: سرجوخه جبار

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!