گوگوش: گل پشت و رو نداره

گل پشت و رو نداره
شعر: کریم محمودی
آهنگ: پرویز اتابکی
خواننده: گوگوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!