عارف: لبان تو

لبان تو
شعر: شهرام طبائی [علیرضا طبایی]
آهنگ: حسن لشگری
خواننده: عارف

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!