مهستی: دل این

دل این
شعر: هما میر افشار
آهنگ: اسدالله ملک
خواننده: مهستی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!