الهه: خوب من

خوبِ من
شعر: رهی معیری
آهنگ: [خاچاطور] آداویسیان
تنظیم برای گلها: جواد معروفی
خواننده: الهه

* * *
از «رهی معیری» در این سایت:

«رهی معیری» کاروان‌سالار ترانه‌سرایان سبک کلاسیک
«خزان عشق» رهی معیری (مجموعه ترانه‌ها)
امضاء کتاب «سایهٔ عمر» برای «نواب صفا»
خط، صدا و چند ترانه از «رهی معیری»

* * *