عهدیه: کیمیای محبت (ترانه فیلم)

کیمیای محبت
شعر: کریم فکور
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: ؟

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!