الهه: خطا کردی

خطا کردی
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: الهه

error: Content is protected !!