دلکش: هی یار،‌ هی یار

هی یار هی یار
شعر: محلی
آهنگ: محلی (مهدی خالدی)
خواننده: دلکش

error: Content is protected !!