الهه: قصه عشق

قصهٔ عشق
(لاو استوری)
شعر: کریم فکور
تنظیم آهنگ: واروژان

اصل آهنگ این ترانه در صحفهٔ:
نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *