عارف: ناز نگاه

ناز نگاه
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: جمشید زندی
خواننده: عارف