عارف: ناز نگاه

ناز نگاه
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: جمشید زندی
خواننده: عارف

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!