ویگن: دیدار مادر

دیدار مادر
شعر: پرویز وکیلی
خواننده: ویگن

نام و یاد «مادر» در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!