گوگوش: تور سپید، رخت عزا (ترانه فیلم)

تور سپید، رخت عزا
شعر: شهیار قنبری
خواننده: گوگوش
ترانه فیلم: همای سعادت

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *