ویگن: جلوه‌ی قمر

ویگن جلوه قمر

جلوهٔ قمر
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: ضیاء مختاری
خواننده: ویگن

گُل پیشِ رویِ تو ای گُلِ من،
دیگر تماشا ندارد
گردد خجل گل ز رویت ای جان،
این جای حاشا ندارد

لبها چو بر خنده می‌گُشایی، گویی بخندد سپیده
چشمِ فلک همچو چشمت ای مَه، ستاره‌ای را ندیده

بیا که در چهره‌ی تو جلوه‌ی قمر می‌بینم
در سایه‌ی گیسوی تو شام بی‌سحر می‌بینم

صد آرزو در دل من کُشتی و پروا نکردی
بودی طبیب دل، اما این دل مداوا نکردی

گُل پیشِ رویِ تو ای گُلِ من،
دیگر تماشا ندارد
گردد خجل گل ز رویت ای جان،
این جای حاشا ندارد

* * *

error: Content is protected !!