منوچهر سخایی: چادر زری

منوچهر سخایی چادر زری

چادر زری
شعر: نوذر پرنگ
آهنگ: سورن
خواننده: منوچهر سخایی

لیلا فدای تو گردم
ناز و ادای تو گردم
خالِ لبای تو گردم
خال پشت‌پای تو گردم
یواش یواش راه می‌روی و
راه رفتنای تو گردم
صدای کفش پات میاد و
کفشای پای تو گردم

چادر زری، چادر زری، از کوچه ما می‌گذری
ناز می‌خرم، چند می‌فروشی، جون می‌فروشم چند می‌خری؟
می‌خوام به کرمون برم و برات حنا بیارم
اگر حنا دوست نداری آب طلا بیارم

* * *

error: Content is protected !!