ویگن: دختر نگو، بلا بگو!

دختر نگو، بلا بگو!
شعر: عبدالله الفت
آهنگ: گلشن‌راد
خواننده: ویگن