عباس مهرپویا: غروب پاییز (اولین ترانه)

عباس مهرپویا غروب پاییز

غروب پاییز (نسیم سرد مهرگان)
شعر: تورج نگهبان
خواننده: عباس مهرپویا
آهنگ: اروین موره (Erwin Muret)

نسیم سرد مهرگان
ز مرگِ گُل خبر دهد
غروبِ عشق و زندگی
به قلبِ غنچه پا نَهد
از این غم، سرا پا
گشته این گلزارِ دیبا
چون مزارِ آرزوها

فغان شکسته در گلو
ز گریه مرغ آرزو
به گُل ز محنتِ خزان
دگر نمانده رنگ و بو
از این غم سراپا
گشته این گلزار دیبا
چون مزار آرزوها

چو من مرغ چمن
ز غم دیگر نمی‌خواند
زان سرمستی اثر دیگر نمی‌ماند
گشته این گلزار دیبا
چون مزار آرزوها

* * *

● ترانه‌شناسی عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «مرگ قو» به روایت عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «بستر ننگین رقیب» به روایت شهیار قنبری

*‌ * *

error: Content is protected !!