عباس مهرپویا: لالایی

لالایی
شعر: [سیروس] آرین‌پور
آهنگ: اروین موره (Erwin Muret)
خواننده: عباس مهرپویا

از «عباس مهرپوبا» در این سایت:
تاریخچهٔ ترانهٔ «مرگ قو»

* * *

«لالایی» در ترانه‌های ایرانی (مجموعه ترانه‌ها)

* * *