سوسن: الاکلنگ و تیشه

الا کلنگ و تیشه
شعر: اکبر آزاد
آهنگ: امیر پازوکی
خواننده: سوسن

یادمان «سوسن» به روایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!