ویگن: سرگذشت

سرگذشت
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: سورن
خواننده: ویگن