ویگن: سرگذشت

ویگن سرگذشت

سرگذشت
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: سورن [الکساندر مایلیان]
خواننده: ویگن

من بار غم تو بودم
از دوشت دگر گذشتم
اشک از دیده‌ات میفشان
چون دیدی که درگذشتم

یک امشب مستم کُن
که سر تا پا شررم
مستم کُن،‌ خوابم کُن
که در آغوش تو ز دنیا درگذرم

دیگر از تو هم گذشتم
بیزارم ز سرگذشتم
بگذارم که تا بمیرم
که از روی زمانه سیرم

* * *