ویگن: داغ بوسه (ترانه فیلم)

ویگن داغ بوسه

داغ بوسه
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: سورن [الکساندر مایلیان]
خواننده: ویگن
ترانه فیلم: آتش و خاکستر

بازآ که بی‌خبر با هم سفر کنیم
همچون پرنده‌ها دوباره نغمه سر کنیم
دلهای خفته را ز عشق هم خبر کنیم

نام تو قصه‌ی شیرین لب من
چشمت ستاره و مهتابِ شب من

بازآ به پای گُل غوغا به پا کُنیم
گلهای پونه را ز سبزه‌ها جدا کُنیم
بازآ به بوسه‌ها لبِ هم آشنا کُنیم

یک شب بسوزی آخر بال و پَر من
افشان کُنی به مویت خاکستر من

* * *

error: Content is protected !!