ویگن: نوای شادی

نوای شادی
شعر: [ابوالقاسم] حالت
آهنگ: عطاالله خُرم
خواننده: ویگن