گوگوش: گل غم

گل غم
شعر: رضا شمسا
آهنگ: [هادی]‌ آزرم
خواننده: گوگوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *