گوگوش: گل غم

گوگوش گل غم

گل غم
شعر: رضا شمسا
آهنگ: [هادی]‌ آزرم
خواننده: گوگوش

غم در دل من، به قدرِ عالمه
غمهای عالم برای من کَمه
رنگِ غروبه دل افسرده‌ام
غرقِ سکوته وجودِ مُرده‌ام

وای از من و غمهای من
وای از دلِ تنهایِ من

ای آسمان، ای آسمان
ستاره‌ای در شامِ من نمانده
دستِ بلا، آخر مرا
در دامنِ دشتِ جنون نشانده

من که محبت از کسی ندیده‌ام
من که همه خونه دلِ رنجیده‌ام
چون مرغکِ غمگین و دور از آشیان
سر در میان بال و پر کشیده‌ام

دیگر نمی‌یابد مرا روزی اگر بیاید
با یاد او از گور من گلهای غم بر آید

غم در دل من، به قدرِ عالمه
غمهای عالم برای من کَمه
رنگِ غروبه دل افسرده‌ام
غرقِ سکوته وجودِ مُرده‌ام

وای از من و غمهای من
وای از دلِ تنهایِ من

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!