ویگن: مهتاب (اولین ترانه)

ویگن مهتاب

 

ویگن مهتاب

مهتاب
شعر: ناصر رستگار نژاد
خواننده: ویگن

مهتاب!
ای مونس عاشقان
روشنایی آسمان
مهتاب!
ای چراغ آسمان
روشنی‌بخشِ جهان، کو ماهم!؟

نزدت چه شبها با او در آنجا بودیم
فارغ ز دنیا، لبها به لبها بودیم
با یکدگر ما پیشِ تو تنها بودیم
مفتون و شیدا، غرقِ تماشا بودیم

مهتاب!
امشب که پیش توام
او رفته و من مانده‌ام
افسوس رفت و آن دوران گذشت
سر نَهم بر کوه و دشت از هجرش

نزدت چه شبها با او در آنجا بودیم
فارغ ز دنیا، لبها به لبها بودیم
با یکدگر ما پیشِ تو تنها بودیم
مفتون و شیدا، غرقِ تماشا بودیم

*‌ * *

error: Content is protected !!