داود مقامی: فریبا (اولین ترانه)

داود مقامی فریبا

فریبا
شعر و آهنگ: سعید مهناویان
خواننده: داود مقامی

فریبا، فریبا، دلارام زیبا
دریغا، دریغا، نسازی تو با ما
نغمه بخوان شادی کُن، شوری بر پا کُن
معجزه کن لطفی کن دردم دوا کُن
از غم هجرانت قلبی پُر خون دارم
نوگل من رحمی بر این دل شیدا کُن

فریبا، فریبا تو با ما بی‌وفایی
فریبا بگو خصم جان ما چرایی

بازآ ای مَه کم کُن آزارم
رحمی بنما بر دلِ بیمارم
بی‌تو فریبا، دلدار زیبا
حالی ندارم، بیمارم
بنشین کنارم، زیبا نگارم
از زندگانی بیزارم

* * *ترانه‌شناسی داود مقامی در سایت راوی حکایت باقی

* * *
مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!