داود مقامی: یتیم

یتیم
شعر: سعید مهناویان
آهنگ: سعید مهناویان
خواننده: داود مقامی

نام و یاد «مادر» در ترانه‌های ایرانی

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!