حسن شجاعی: خداحافظ (ترانه فیلم)

خداحافظ
شعر: ابوالفضل ادیی
آهنگ: منوچهر سلحشور
خواننده: حسن شجاعی
ترانه فیلم: شیر بها

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
نام افراد «فامیل» در ترانه‌های ایرانی (مجموعه ترانه‌ها)

* * *