تاجیک: لیلا

لیلا
شعر: [جهانبخش] مهموری
آهنگ: [یدالله] بدر
خواننده: [امان‌الله] تاجیک

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!