تاجیک: سودابه

سودابه
شعر: مهدی (؟)
آهنگ: [یدالله] بدر
خواننده: [امان‌الله] تاجیک

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *