فیروزه: داری کم‌کم منو دلگیر می‌کنی!

داری کم‌کم منو دلگیر می‌کنی
شعر: پورناجی
آهنگ: فرید
خواننده: فیروزه