فرشته: نفرین بر تنهایی

نفرین بر تنهایی
شعر: رضا جنتی‌عطایی
آهنگ: بزرگ لشگری
خواننده: فرشته