فرشته: مگه از سنگه دلم!؟

مگه از سنگه دلم!؟
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: بزرگ لشکری
خواننده: فرشته

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!