فرشته: مگه از سنگه دلم!؟

فرشته مگه از سنگه دلم

مگه از سنگه دلم!؟
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: بزرگ لشکری
خواننده: فرشته

دلم از تو وفایی نمی‌بینه
غمی گر به دلم مونده همینه
اشک در حلقه‌ی چشمم چو نگینهباز اون چشم سیاهت به کمینه
ز غم پریشونه دل، ز غصه مجنونه دلشرابِ گلگونه دل، چو غنچه پُر خونه دلنام و نشون گم‌کرده و بی‌آشیونه دلبا اشکِ چشمم شسته شد نام و نشونِ دل
حالا که لاله و گل شده همرنگ دلمیادی از من نکُنی، از غمت سنگه دلمصبر و طاقت چقدر، مگه از سنگه دلم؟صبر و طاقت چقدر، مگه از سنگه دلم؟
* * *

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!