آفت: شب جمعه!

شب جمعه
شعر: امیر عظیمی
خواننده: آفت

روزهای هفته در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!