روزهای هفته در ترانه‌های ایرانی

در زبان‌های دیگر هم حتما ترانه‌هایی هست که در آن از روزهای هفته نام برده می‌شود. یکی از مشهورترین آنها شاید ترانهٔ «یکشنبه‌ها هرگز» Never on Sunday با صدای «ملینا مرکوری» باشد که ترانهٔ فیلمی با همین نام بود. در ترانه‌های ایرانی به زبان فارسی هم نمونه‌هایی از این نوع‌ وجود دارد.

در جعبهٔ موسیقی این صفحه مجموعه‌ای از این ترانه‌ها را بشنوید. شما هم اگر نمونه‌های دیگری سراغ دارید که در این مجموعه نیست، خبر بدهید تا به آن اضافه کنم.