آفت: ننه پیر شی!

ننه پیر شی!
شعر: امیر عظیمی
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: آفت

error: Content is protected !!