گوگوش: آسه برو، آسه بیا!

آسه برو، آسه بیا
شعر: نوذر پرنگ
آهنگ: عطاالله خُرم
خواننده: گوگوش

آی که دلت خنده می‌خواد، از این لب مثل نبات
قربون اون چشم سیات، یه چیزی میگم بدت نیاد
وقتی میای خونه‌ی ما، آسته برو آسته بیا
کفشتو پای در بکن، حرفتو در گوشی بزن
می‌دونی دیوار موش داره، خوب آقا موشه گوش داره

نباید از جا در بری، زیاد با زلفام ور بری
بلند بلند تو حرف نزن، همسایه ها خبر می‌شن
قربون اون چشم سیات، یه چیزی میگم بدت نیاد
وقتی میای خونه‌ی ما، آسته برو آسته بیا
کفشتو پای در بکن، حرفتو در گوشی بزن
می‌دونی دیوار موش داره، خوب آقا موشه گوش داره

* * *

نوذر پرنگ، از «اسب سُم طلا» تا «کلاغ پر سیاه»

* * *

error: Content is protected !!