گوگوش: بمان بمان!

بمان، بمان
شعر: شهیار قنبری
آهنگ: پرویز اتابکی
خواننده: گوگوش

error: Content is protected !!