گوگوش: حکایت

حکایت
شعر: [ایرج] جنتی‌عطایی
آهنگ: سورن
خواننده: گوگوش