کوروس سرهنگ‌زاده: تشنه

تشنه
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: اکبر محسنی
خواننده: کوروس [سرهنگ‌زاده]

error: Content is protected !!