گوگوش: سفر بخیر

سفر بخیر
شعر: رضا شمسا
آهنگ: زاون [اوهانیان]
خواننده: گوگوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!