کیوان: می‌ترسم از چشمام بخونی

کیوان می ترسم از چشمام بخونی

می‌ترسم از چشمام بخونی
شعر: [ایرج] رزمجو
آهنگ: [پرویز] مقصدی
خواننده: کیوان

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!