گوگوش: سنگ صبور

سنگ صبور
شعر: علی نظری
آهنگ: علی نظری
خواننده: گوگوش

به من بگو ای سنگِ صبور
تو صبوری یا من صبور
من به عمرم ندیده‌ام
رنگِ شادی، رنگِ سرور

بشنو از من تو سرگذشتم
بشنو از من تو سرنوشتم
ببین آخر چگونه رفت
آرزوهای من به گور

اولین عشقم چون پرستویی
به اوج آسمان‌ها رفت، رفت
اولین عشقم همچو ابری
در میانِ کهکشان‌ها رفت، رفت

درد و اندوهِ این زمان را من تحمل کردم
جور بی‌حدِ آسمان را من تحمل کردم

حالا به من بگو ای سنگ صبور
تو صبوری یا من صبور
من به عمرم ندیده‌ام
رنگِ شادی ، رنگِ سرور

ای خدای دلم، او در این عالم
نشاط و رنگ و شعر و سرودم بود
او بلای دلم، او دوای دلم، او تمامِ وجودم بود
رفت و دنیای درد و حسرت در دل من مانده
چون سپندم در دل آتش، بی‌وفا بنشانده

حالا به من بگو ای سنگ صبور
تو صبوری یا من صبور
من به عمرم ندیده‌ام
رنگِ شادی ، رنگِ سرور

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!