عارف: آدمیزاده (ترانه فیلم)

عارف آدمیزاده

آدمیزاده
شعر: نظام فاطمی
آهنگ: همایون خرم
خواننده: عارف
ترانه فیلم:‌ کاکل زری

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!