گوگوش: سکه خورشید

سکهٔ خورشید
شعر: کریم محمودی
آهنگ: پرویز اتابکی
تنظیم آهنگ: وروژان
خواننده: گوگوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!