آغاسی: با تو قهرم

با تو قهرم
شعر: بامداد جویباری
آهنگ: محمد نوری
خواننده: نعمت‌الله آغاسی