آغاسی: با تو قهرم

آغاسی با تو قهرم

با تو قهرم
شعر: بامداد جویباری
آهنگ: محمد نوری
خواننده: نعمت‌الله آغاسی

بیا تا گندم یک دونه باشیم
بیا تا آب یک رودخونه باشیم
چو شب آید کنیم دستی به گردن
چو روزهایم ز هم بیگانه باشیم

تو سفر کردی به سلامت
تو منو کُشتی زخجالت
دیگه حرفِ آشتی نباشه
با تو قهرم تا به قیامت

چه کُنم با دردِ محبت
به تو دیگر کرده‌ام عادت
دیگه حرفِ آشتی نباشه
با تو قهرم تا به قیامت

تو غرور مرا بشکستی
که یه نامه برام نفرستی
به غریبه مگر دل بستی
تو بیا یه سر بالینم
به دو بوسه بده تسکینم
که شکوفه غم می‌چینم

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!